Skip to main content

Bezielde Zorg

Gesprek met Pieter Barnhoorn (huisarts en onderzoeker) over bezieling en werkgeluk in de gezondheidszorg.

23 mei 2024
Pieter Barnhoorn is werkzaam als huisarts en gepromoveerd op het onderwerp professionele identiteitsvorming. Annemarie van Harn, directeur van GGZ Centrum Wageningen, gaat met hem in gesprek over p...