Skip to main content

Behandel team

Iris Kleine Schaars

Gz-psycholoog

Als behandelaar en regiebehandelaar werken we samen vanuit verbinding. Dit betekent verbinding met elkaar, maar ook de verbinding die wij hebben met onszelf en met onze geschiedenis (levensverhaal, cultuur en familie). In ons lichaam ligt informatie opgeslagen die wat vertellen over onze emoties, onze waarden, onze behoeften en hoe we onszelf tot actie kunnen brengen. Vanuit oprechte interesse, geduld en veiligheid zullen we de samenhang onderzoeken tussen lichaam, emoties en onze gedachten. Onderliggend geloof ik dat ieder van ons een innerlijk kompas heeft.

Ik combineer in de behandeling verschillende vormen van behandeling, zoals: lichaamsgerichte psychotherapie, emotie gerichte therapie, acceptance and commitment therapie, EMDR, Narratieve exposure therapie (NET) en compassiegerichte therapie.
In mijn behandeling is er ook ruimte voor maatschappelijke en existentiële vraagstukken omtrent rouw, ziekte, identiteit, zingeving en (klimaat)rechtvaardigheid. We zijn tenslotte allemaal verbonden met de wereld om ons heen en ik geloof dat deze thema's een belangrijke rol spelen in ons welzijn.

Op mijn vorige werkplekken heb ik veel geleerd over het effect van buitensluiting en je anders voelen in het psychisch welzijn. Echter achter het gordijn aan klachten, schuilt een moedig mens die zich geprobeerd heeft staande te houden in de ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt.
Bij GGZ Wageningen hoop ik met elkaar te blijven dromen en vernieuwen over de vraag: wat is onze mentale appel? (''a apple a day keeps the doctor away'')