Skip to main content

Werkwijze

Behandeling en ondersteuning op maat

GGZ Centrum Wageningen levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Bij ons wordt langdurige ondersteunende beschikbaarheid gecombineerd met korte doelgerichte behandelstappen.

Wij werken met een gestructureerd behandelprogramma. We beginnen met een uitgebreide intake waarbij we op basis van uw persoonlijke profiel een voorstel doen voor een eerste korte termijn doel.

In ons centrum werken ervaren hulpverleners die uw belang centraal stellen en zich verdiepen in uw situatie. Het gaat erom dat u zich gehoord en gezien voelt en de regie over uw leven weer terugkrijgt. Als u zich door ons laat behandelen staat er een team om u heen. Dit team bestaat uit verschillende hulpverleners die ieder vanuit hun eigen rol met u meedenken.

Behandelingen bij ernstige problematiek

Bij GGZ Centrum Wageningen staat uw persoonlijke ontwikkeling en autonomie centraal, ook als er sprake is van ernstige en vastzittende problematiek.

Wij kunnen altijd meedenken over wat een haalbare doelstelling voor behandeling zou kunnen zijn. We maken helder onderscheid tussen

  • begeleiding: ondersteunen en helpen bij het omgaan met de klachten en omstandigheden
  • behandeling: het met afstand bezinnen op hoe u omgaat met de omstandigheden en hier invloed op uitoefenen.  

Wij bieden als behandelcentrum geen structurele begeleiding. Wij werken samen met collega instanties die hier in gespecialiseerd zijn.

Uw persoonlijke contactpersoon staat voor u klaar als u incidenteel een ondersteunend gesprek nodig heeft. U kunt hen bereiken op het dagelijks inloopspreekuur.  

Ehealth

Ehealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone. We hebben zo meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen, ook tussen afspraken in. Dit kan dan in de vorm van een vragenformulier zijn, teksten met informatie over een specifiek onderwerp of filmpjes ter ondersteuning.

Verwijzing huisarts

Bent u door uw huisarts verwezen naar de GGZ, dan kunt u voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) bij ons terecht. We zullen de huisarts gedurende uw behandeling bij ons op de hoogte houden van de zorg die door ons is aangeboden en het eventuele vervolgtraject dat wij aanbevelen.

Samenwerking

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen werken we samen met de huisarts. Het kan ook zijn dat we samenwerken met andere GGZ-instellingen, zoals: Pro Persona, Somatische ziekenhuizen (ook specialistische zoals Kempenhaeghe), Verslavingszorg (Iriszorg), RIBW, Solidez. Of misschien heeft u een doorverwijzing nodig; dan denken we met u mee. In samenwerking met onze instelling en Solidez is door en voor ervaringsdeskundigen het Herstelcafé Wageningen opgericht, voor uitwisseling met lotgenoten.

Behandeleffecten

Via ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement) die we per mail sturen (aan het begin, tussendoor en aan het eind van de behandeling) kunnen we zien of er sprake is van verbetering, stilstand of verslechtering. Dit resultaat nemen we mee in het vervolgtraject.

Cliëntervaringen

Na uw behandeling krijgt u ook een cliënttevredenheidsonderzoek (CQi). We meten dan met een vragenlijst hoe u de behandeling heeft ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Voor het jaar 2020 werden we door de respondenten in november en december (vernieuwde vragenlijst) gewaardeerd met een 8,2.

Het komende jaar willen wij onze laagdrempelige beschikbaarheid beter in beeld brengen. We wijzen cliënten hierop tijdens de kennismaking op het open inloopspreekuur en bij de afsluiting van de behandeling.

Afspraken nakomen

Als u twee keer zonder bericht niet op een afspraak bent verschenen of minder dan 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt er eerst gewerkt aan het nakomen van afspraken. Als er zes weken geen contact is geweest wordt uw dossier gesloten. Er gaat dan een rekening naar de zorgverzekeraar. Indien nodig kan het dossier later weer geopend worden. Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.

Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.