Skip to main content

Behandelmethoden

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen

0317-413901

Behandelmethoden

De basis van onze manier van werken is open en onderzoekende gespreksvoering. Wij focussen ons op het versterken van de autonomie. Onder autonomie verstaan we het gevoel van eigen zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid.

We hebben de afgelopen jaren een eigen behandelmethode ontwikkeld gericht op het versterken van iemand als persoon. Hierin maken we onderscheid tussen behandeling en ondersteunende beschikbaarheid. Bij ons kun je iedere werkdag op het inloopuur langskomen of een afspraak inplannen bij de zorgcoördinator voor een ondersteunend gesprek. 

De behandeling begint met psychologisch onderzoek naar de bouwstenen van de persoonlijkheid van de cliënt. We maken een persoonlijkheidsprofiel op basis van draagkracht, beïnvloedbaarheid, klachtendruk en coping (overlevingsmanieren). Op basis van dit persoonlijkheidsprofiel kunnen we meedenken over wat de aangewezen stappen zijn om te zetten.

We werken in behandelblokken van zes sessies. Iedere behandelstap heeft een eigen haalbaar korte termijn doel. Als de klachtendruk zo hoog is, dat dit eerst aandacht behoeft, wordt het eerste doel klachtendruk verlagen.

Als de stress hanteerbaar is, zijn de behandeldoelen eigenlijk altijd gericht op het beter naar je zelf leren luisteren. Door signalen van het lichaam en de geest te herkennen en te erkennen, kun je beter voor jezelf leren zorgen. Iedereen heeft als kind gevoelens buiten het bewustzijn geplaatst als ze te ingrijpend waren voor dat moment. Dit maakt dat het soms veel tijd, aandacht en vertrouwen nodig heeft om hierin te groeien.  

We werken met de volgende behandelvormen: 

Vaktherapie, creatieve therapie

Creatieve therapie is een vaktherapie en van oudsher gangbaar in de geestelijke gezondheidszorg. Creatieve therapie is ervaringsgericht. Dus in plaats van over je innerlijke ervaringen te praten breng je ze in beeld wat je direct in contact brengt met je gevoelens.

Vaktherapie, dramatherapie

Dramatherapie is een vaktherapie en van oudsher gangbaar in de geestelijke gezondheidszorg. Met dramatherapie wordt gewerkt met bewegings- en rollenspellen om op een directe manier zicht te krijgen op wat er speelt.

Cognitieve gedragstherapie

CGT is al jaren de meest gebruikte gesprekstherapie in de geestelijke gezondheidszorg. De therapeutische interventies richten zich op het onderzoeken van gedachten en gevoelens en de manier waarop je hier anders mee om zou kunnen gaan.

Acceptance en commitment therapie

ACT is het vervolg op CGT in de ggz en richt zich op het accepteren van gedachten en gevoelens in plaats van je er tegen te verzetten.

Relationship management

Relationship management is een therapievorm waarbij veel aandacht is voor eigen verantwoordelijkheid en regie en waarbij de behandelaar zich terughoudend opstelt als het gaat om adviezen of andere interventies.

Holistische therapie

Holisme is een levensvisie. Een kijk op het bestaan van de mens. Het gaat uit van het geheel van bestaan en dat alles onderling verbonden is met dit grote geheel. We zijn als mens onderdeel van een systeem van invloeden, zoals een gezin of de maatschappij of het geheel van gebeurtenissen in de geschiedenis.

Binnen het holisme wordt dit geheel aan invloeden meegenomen in het onderzoeken van de klachten of de problemen. De mens wordt daarbij gezien in zijn geheel, het lichaam, de geest, de persoonlijkheid en de ziel.

Mindfulness

Mindfulness gaat over het open en bewust stil staan bij wat je op merkt. Dit kan gaan om zintuigelijke waarnemingen als horen, zien en tasten, en het kan gaan om het opmerken van wat er zich innerlijk afspeelt aan gedachten, gevoelens en behoeften.

Haptotherapeutische interventies

Eén van onze artsen is ook opgeleid als haptotherapeut. Zij kan deze interventies inzetten als arts.

Hapotherapie is een lichaamsgerichte therapie waarbij contact met je gevoel centraal staat. Haptotherapeutische interventies zijn over het algemeen aanrakingen met als doel het bewustzijn over gevoelens te vergroten.

Non Violent Communication

NVC van Marshall Rosenberg is een communicatievorm waarbij open en onderzoekende gesprekken gericht op gevoelens en behoeften centraal staan. Bij NVC is het uitgangspunt dat gedrag altijd een manier is om behoeften te vervullen. Het herkennen en erkennen van onderliggende behoeften helpt om milder naar het gedrag te kijken en beter voor jezelf te zorgen.

Familie opstellingen

Familie opstellingen is een therapievorm waarbij gekeken wordt naar onbewuste patronen in je familie geschiedenis. Doordat deze therapie vorm op een indringende manier contact maakt met je onbewuste onderlaag kan dit helderheid en heling geven op zielsniveau.

Groepstherapie

In een groep zijn meer mogelijkheden om in contact met anderen te groeien als persoon. Op dit moment zijn er de volgende groepen:

Compassiegroep - op een mildere manier naar jezelf en anderen leren kijken. 

Pessogroep - leren luisteren naar signalen van je lichaam. 

Psychodramagroep - overlevingsmanieren en invloeden vanuit de kindertijd onderzoeken.