Skip to main content

Uitleg Consumer Quality Index

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen

0317-413901

Uitleg Consumer Quality Index

We meten de beoordeling van onze behandelingen o.a. door middel van een vragenlijst, de CQI. De CQI  is de afkorting van Consumer Quality Index.

Het rapportcijfer van onze cliënten over de behandeling in 2023 was gemiddeld een 7,8. Hiermee scoorden we in 2023 minder hoog dan in 2022. Het lalgemene rapportcijfer viel lager uit. Terwijl we iets hoger scoorden op Bejegening, Informatie behandeling, Samen beslissen en Uitvoering behandeling.

Naast de CQI kijken we tijdens de evaluaties samen met de client hoe zij de behandeling hebben ervaren. Hierbij wordt een online vragenlijst ingezet om te kijken naar relatie behandelaar en de taken en doelen die zijn ingezet.

Al deze uitkomsten nemen we mee in ons beleid.